Kunnanhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Täyttölupa palkkatuella sijoitettavan henkilön työllistämiseksi

AurDno-2019-248

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnan kirjastossa on ollut omatoimikirjaston toiminnan myötä yhä enemmän järjestely- ja hyllytystyötä. Tämä on tarkoittanut työajan supistumista ammatillisesta työstä, mm. kokoelmien hoidosta, toimistotehtävistä, aineistojen hankinnasta ja tapahtumatuotannon järjestelyistä. Kirjaston toiminnan kannalta olisi perusteltua kesäajaksi työllistää järjestelyapulainen, jolloin vakituisen henkilöstön työkuorma helpottaisi vuosilomien aikaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kirjaston järjestelyapulaisen tehtäviin 60 %:n työajalla 1.6. - 8.9.2019 väiseksi ajaksi. Edellytyksenä on palkkatuen saaminen ja tehtäväkuvauksen tekeminen. Määräaikaisuuden perusteina ovat kausiapulaisen tehtävät ja palkkatuki. Tehtävän hinnoittelutunnus on 02KIR070 ja tehtäväkohtainen palkka KVTES:n mukainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

palkat, kirjastotoimen johtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.