Kunnanhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Täyttöluvat yhtenäiskoulun oppilaiden henkilökohtaisille avustajille

AurDno-2019-251

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Yhtenäiskoulussa on 450 oppilasta vuosiluokilla 1-9. Oppilasmäärässä on ollut vuositasolla noin 20 oppilaan vaihteluja nykyisestä määrästä alaspäin riippuen ikäluokkien koosta. Kunnassa on kehitetty omaa erityisopetusta vuoden 2016 syksystä alkaen, minkä jälkeen henkilöstön määrä yhtenäiskoululla on noussut. Kuntaan on palkattu erityisluokanopettajia sekä koulunkäynninohjaajia. Toisaalta taas kunnan kustannukset ulkopuolisille opetuksen järjestäjille ovat pienentyneet ja kunnalle laskettava opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden negatiivinen määrä on pienentynyt. Koulukuljetuskustannuksiin saadaan jatkossa säästöä yhä enemmän kun kunnan ulkopuolisiin oppilaitoksiin kuljetetaan vähemmän oppilaita. Oppilasaineksen muuttuessa yhä haastavammaksi olisi tarvetta palkata yksi vakituinen ja kaksi määräaikaista henkilökohtaista avustajaa. Kahden määräaikaisen avustajan perusteena on se, että avustajan tarvetta arvioidaan uudelleen lukuvuoden päätyttyä. Talousarviossa on varauduttu henkilökohtaisten avustajien palkkaukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan yhteen vakituiseen henkilökohtaiseen avustajaan alkaen 9.8.2019 sekä kahteen määräaikaiseen henkilökohtaiseen avustajaan ajalle 9.8.2019 - 30.5.2020. Päivittäinen työaika määräytyy koulun toiminnan mukaan ja lapsen mahdollisesta osallistumisesta apip-toimintaan ja se tarkastellaan lukukausikohtaisesti. Palvelussuhteiden ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti ja hinnoittelutunnus on 05KOU070. Koulun lomien ja keskeytysten aikaan avustajille tarjotaan muuta soveltuvaa työtä kunnasta löytyvien mahdollisuuksien mukaan tai jos muuta soveltuvaa työtä ei ole, heidät lomautetaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

palkat, rehtori

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.