Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 234 HVA:lle siirtyvien rakennusten vuokrasopimukset

AurDno-2022-402

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Hyvinvointialueiden oikeus ja velvollisuus vuokrata kuntien sote-toimitilat (3 v + hyvinvointialueilla lisäksi 1 v optio). Tänä siirtymäkautena kunnilla ei toimitilojen yhtiöittämisvelvollisuutta. Siirtymäkauden jälkeen kuntien on yhtiöitettävä omistamansa hyvinvointialueille vuokrattavat sote-toimitilat (kuntalain mukainen yhtiöittämisvelvollisuus). Yhtiöittämiseen liittyvä varainsiirtoverovapaus valmistellaan erikseen (aikataulu auki). Aikaisemmin toteutettaville kuntien toimitilajärjestelyille ei ole säädetty varainsiirtoverovapautta. 3 + 1 v siirtymäkauden aikana vuokrataso kuntien ja hyvinvointialueiden välisissä uusissa vuokrasopimuksissa määräytyy valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Tekninen toimi on valmistellut vuokra sopimuksia ja niitä käsitellään kokouksessa.

Hyvinvointialueen kuntia on pyydetty tekemään ehdotus 14.10.2022 mennessä kuntien ja hyvinvointialueen välille tehtävistä vuokrasopimuksista. Vuokrasopimusten laatimista varten Maakuntien tilakeskus on laatinut vastuunjakotaulukoista mallit tilatyypeittäin. HVA on valmistelun osalta käynyt vastuunjakotaulukot läpi ja tehneet niistä uuden ehdotuksen, mikä on toimitettu kuntiin. Vuokrasopimusehdotusten saamisen jälkeen käydään kuntakohtaiset neuvottelut, joissa asioista keskustellaan tarkemmin.

Luonnoksia käsitellään HVA kanssa 10.10.2022 ja 25.10.2022.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy luonnokset ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Lopulliset sopimukset hyväksytään ja lähetetään kunnanhallituksen päätöksen ja HVA:n kanssa käydyn neuvottelun jälkeen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi luonnokset ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Luonnokset lähetetään 14.10.2022.

Luonnoksia käsitellään HVA kanssa 10.10.2022 ja 25.10.2022.

Luonnoksia käsitellään tilatyöryhmässä 24.10.2022

Kunnanhallitus käsittelee 31.10.2022, jonka jälkeen sopimukset lähetetään HVA hyväksyttäväksi.

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan ja hyvinvointialueen välinen neuvottelu siirtyvistä vuokrasopimuksista käytiin 25.10.2022. Kunnan edustajina neuvotteluun osallistuivat tekninen johtaja ja kunnanjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee hyvinvointialueelle siirtyvät vuokrasopimukset tietoon saaduksi ja hyväksyy ne omalta osaltaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen johtaja, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.