Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Hoivarakentajat Oy:n ilmoitus sopimuksen siirrosta

AurDno-2022-472

Valmistelija

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Perustelut

Hoivarakentajat Oy ja Auran kunta ovat 14.06.2021 tehneet Vuokrasopimuksen Auran kunnanvirastosta (“Vuokrasopimus). Hoivarakentajat Oy siirtää Vuokrasopimuksen Kiinteistö Oy Auran OP-Keskukselle (“Kiinteistöyhtiö”), koska Vuokrasopimuksen mukaisesti rakennettava kunnantalo sijaitsee Kiinteistöyhtiön omistamalla kiinteistöllä ja kunnantalohankkeen rahoitus vaatii Vuokrasopimuksen siirtämistä Kiinteistöyhtiölle. Hoivarakentajat Oy urakoi Kiinteistöyhtiölle Vuokrasopimuksen mukaisen kunnanviraston KVR-Urakkasopimuksella. Hoivarakentajat Oy:llä ja Kiinteistöyhtiöllä on sama emoyhtiö ja molemmat kuuluvat Mediset-konserniin.

Sopimuksen siirron seurauksena sopimuksesta johtuvat Siirtäjän oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät kokonaan Siirronsaajalle.

Sopijapuolen vaihtumisella ei ole vaikutusta siirrettävän sopimuksen muihin ehtoihin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Hoivarakentajat Oy:n ilmoituksen vuokrasopimuksen siirrosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hoivarakentajat Oy

Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.