Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Kunnan elinvoimaohjelma

AurDno-2022-386

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Mari Alkio, anna-mari.alkio@aura.fi

Perustelut

Auran kunnassa tullaan laatimaan elinvoimaohjelma syksyn aikana. Ohjelman valmistelusta vastaa kehittämisjohtaja.

Elinvoimaohjelma on osa Auran kunnan strategiaa kunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi vuosille 2022-2026. Elinvoimaohjelma ohjaa Auran kunnan kehittämistyötä ja elinkeinopalvelutoimintaa.

Kunnanhallitusta pyydetään nimeämään jäsen elinvoimaohjelman laadinnan työryhmän jäseneksi. Ohjelman työryhmän jäsenet tulevat saamaan kutsut kahteen suunnittelutyöpajaan, jotka järjestetään 13.10. sekä 27.10.

Ehdotus

Esittelijä

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus nimeää edustajan elinvoimaohjelman työryhmään.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä edustajakseen elinvoimaohjelmatyöryhmään kunnanhallituksen puheenjohtaja Tomi Kauhasen.

Valmistelija

  • Anna-Mari Alkio, anna-mari.alkio@aura.fi

Perustelut

Auran kunnassa työstettiin elinvoimaohjelmaa syksyn aikana. Ohjelman valmistelusta vastasi kehittämisjohtaja.

Elinvoimaohjelma on osa Auran kunnan strategiaa kunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi vuosille 2023 - 2026. Elinvoimaohjelma ohjaa Auran kunnan kehittämistyötä ja elinkeinopalvelutoimintaa.

Elinvoimaohjelman laadinnassa hyödynnettiin tämän vuoden kuntabarometrin sekä keväällä toteutetun yrityskyselyn tuloksia. Lokakuussa järjestettiin kaksi elinvoimaohjelman suunnittelutyöpajaa, joissa edustajia oli kunnan virkahenkilöiden ja luottamushenkilön lisäksi Auran Yrittäjistä, Aurassa toimivista yrityksistä sekä elinvoimaan linkittyvistä muista yhdistyksistä.

Elinvoimaohjelmaluonnos on raakatekstinä pykälän liitteenä. Ohjelma-asiakirjan visualisointi toteutetaan erikseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Auran kunnan elinvoimaohjelman vuosille 2023 - 2026.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.