Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 240 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Yhdyskuntatekniikan päällikön haastattelutyöryhmään osallistuu kunnanhallituksen edustajana Jouko Vähä-Rahka.

 


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.