Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Omaishoidon talousarvion ylitys / lisäbudjetti

AurDno-2022-476

Valmistelija

  • Kirsi-Marja Niinimaa, kirsi-marja.niinimaa@aura.fi

Perustelut

Omaishoidon talousarvio on ylittymässä. Avopalvelun ohjaaja Ulla-Maija Haapalaisen mukaan arvio on alibudjetoitu varsinkin tilin 4100 kohdalla, mutta tilanne on myös se, että omaishoidon tarve on lisääntynyt vuosi vuodelta. Lokakuun toteuman mukaan omaishoidon asiakkaita Aurassa on 32 hoidettavaa ja omaishoitajia on saman verran. Sijais- ja perhehoitajia on kahdeksan hoitajaa.

Omaishoitajille maksetaan toimeksiantosopimukseen perustuen palkkiota kahdessa eri maksuluokassa sekä erityishoitopalkkiona. Omaishoidon tuen prosessissa tehdään aina hakemuksen ja liitteiden saapumisen jälkeen palvelutarpeen arvio kotikäyntinä ja selvitetään tarvittaessa omaishoitajan kyky ottaa vastuu omaishoidettavasta. Omaishoidon tuesta tehdään oikeustoimikelpoinen viranhaltijapäätös.  Kunnan edustaja (avopalvelun ohjaaja) ja omaishoitaja allekirjoittavat toimeksiantosopimuksen. Omaishoitajalla on lakisääteisesti oikeus vapaapäiviin, joita tuuraavat sijaishoitajat ja perhehoitajat,  ellei hoidettava sitten ole omaishoitajan vapaapäivien ajan intervallihoidossa. Sijais- ja perhehoitajien kanssa tehdään myös palkkioluokkien mukaiset toimeksiantosopimukset. Omaishoidon tuen palvelun tarvetta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan säännöllisesti.

Avopalvelun ohjaajalla on tällä hetkellä käsittelemättä seitsemän uutta omaishoidon hakemusta. Kolmen hakemuksen käsittely olisi mahdollista ja myönteinen päätös selvä, jos määrärahoja olisi käyttää. Neljään hakemukseen odotellaan selvityksiä ja  liitteitä. Näiden lisäksi on tiedossa, että kaksi hakemusta on tulon päällä. Omaishoidon palvelua kysytään paljon. Iäkkäiden omaishoito vähentää merkittävästi kotihoidon palvelun tarvetta. Omaishoidon tukea myönnetään pääasiassa toistaiseksi. Määräaikaisia päätöksiä on tehty vähän.

Omaishoidon lisätalousarvion tarpeeksi on arvioitu noin 39 500 euroa. Lisäyksen tarvetta perustellaan talousarvion kohtiin 4730 muut avustukset kotitalouksille ja 4100 KuEL-maksut  huomioiden mukaan nyt tiedossa olevat ja arvioidut myönteiset päätökset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle määrärahalisäystä avopalvelun ohjaajan esittämien perustelujen mukaisesti 40 000 euroa vuoden 2022 talousarvioon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.