Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 239 Tiedoksiannot kunnanhallitukselle

Perustelut

Kunnanhallituksen tiedoksi saapuneet tiedotteet, kirjeet ja päätökset:

  • Ruskon kunnanvaltuusto  § 53 14.11.2022 -  Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeannit, yhtiöjärjestyksen päivittäminen ja yhtiösopimuksen allekirjoittaminen
  • Pöytyän kunnanhallitus  § 257 07.11.2022 - Yhteistoimintasopimus rakennusvalvontatehtävien hoitamisesta Pöytyän ja Auran kunnan välillä
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön kuntakirje - Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä 2/2022
  • Kuntien takauskeskuksen tiedote 21.11.2022 - Kuntien takauskeskuksen toimintapolitiikka hyvinvointialueiden rahoittamisessa

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Hallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.