Kunnanhallitus, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 222 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Kokouksen alussa kuultiin Kirkonkulman vanhempainkerhon puheenjohtaja Katja Simolaa ja Henni Syrjästä Kirkonkulman koulun asemasta ja merkityksestä.

Valtuuston kokous pidetään 14.12.2020 klo 18.00 OP-Areenalla. Julkisen kokouksen jälkeen pidetään valtuustolle infotilaisuus.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.