Kunnanhallitus, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023

AurDno-2020-539

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus on valmistellut kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023. Auran kunnan maksuosuus vuodelle 2021 on 2 260 219 euroa. Vuoden 2019 talousarvioon verrattuna talousarvio on -0,17 % pienempi. Taloussuunnitelmavuodet toimitetaan kuntaan joulukuun lopussa. Talousarvio on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2021. Samalla hallitus edellyttää, että suunnitelmavuosien arviot toimitetaan kuntaan välittömästi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.