Kunnanhallitus, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Sosiaalityöntekijän palkan muodostuminen

AurDno-2020-534

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus edellytti kokouksessaan 9.11.2020, että sosiaalityöntekijän palkka tarkastetaan kokonaisuutena ja todellista palkan määrää tulee käyttää viranhakuilmoituksissa. Viran tehtäväkohtainen palkka on tämän hetken tehtäväkuvauksella 3223,91 euroa kuukaudessa, johon lisätään 400 euron rekrytointilisä kuukaudessa kelpoisuusehdot täyttävälle viranhaltijalle. Käytännössä siis tehtäväkohtainen palkka on 3623,91 euroa. Tämän lisäksi palkkaan lasketaan työkokemuslisä aiemman olennaisen työkokemuksen perusteella viidestä vuodesta 3 % ja kymmenestä vuodesta 5 %, yhteensä 8 %. Kunnassa maksetaan myös henkilökohtaisen työsuorituksen tai työssä suoriutumisen perusteella henkilökohtaista harkinnanvaraista lisää, jonka euromäärä voi vaihdella. Tehtävään on mahdollista lisätä vastaavan kuraattorin tehtävä, josta maksetaan 300 euroa TVA-lisää.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kelpoisuusehdot täyttävän sosiaalityöntekijän tehtäkohtainen palkka on 3923,91 euroa kuukaudessa vastaavan kuraattorin tehtävällä. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että viranhaun yhteydessä kelpoisuusehdot täyttävä voi myös esittää palkkatoiveen, jota harkitaan kunnan palkkausjärjestelmä huomioiden.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Maija-Liisa Sibakow, Arja Kima, Sirpa Kunnas

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.