Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Sosiaalityöntekijän rekrytointi-ilmoitusta tulee jatkaa. Tehtävän palkkaus tarkistetaan ja laitetaan selkeästi ilmoitukseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.