Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Toivo Anttila toimikunnan lakkauttaminen

AurDno-2020-462

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Toivo Anttilan kuolemasta on 19 vuotta. Auran kunta sai testamentilla koko taitelijan omaisuuden. Kunnalla on ollut testamentin mukaan mahdollisuus myydä tai lahjoittaa joko osa tai koko hänen taiteellinen tuotantonsa. Kun kunta on pitänyt taidetta omistuksessaan, se on ollut velvollinen luovuttamaan teoksia mahdollisiin näyttelyihin ja on voinut periä kohtuullisen korvauksen taiteen lainaamisesta. Muilta osin testamentissa ei rajoitettu taiteellisen tuotannon käyttöä tai esillepanoa. Testamentilla kunnalle jäänyt asunto myytiin. Varoilla on hoidettu Toivo Anttilan taiteellista tuotantoa, mahdollistettu kuntalaisille kulttuurielämyksiä ja digitoitu filmit ja kuvat, hankittu koululle viisi digitaalista järjestelmäkameraa, näyttelytilan vitriinit, ostettiin taiteilijan hautakivi ja tehtiin haudanhoitosopimus 25 vuodeksi, kustannettiin kaikille kuntalaisille avoimia kulttuuriretkiä ja on myönnetty vuosittainen taidestipendi sekä perustettu virtuaalimuseo osin hankerahoituksella. Tällä hetkellä toimikunnalla ei ole rahavaroja jäljellä ja juoksevana kuluna on ollut virtuaalimuseon palvelinkustannus. Tämän vuoksi syksyllä 2020 virtuaalimuseo siirrettiin osaksi kunnan internet-sivuja kulttuurin alle.

Taiteilijan suosituimpia teoksia on jäljellä vain yhdet kappaleet. Joitakin teoksia on vielä muutamia. Koska toimikunnalla ei ole enää rahavaroja käytössään, se on päätynyt ehdottamaan toimikunnan lakkauttamista. Toivo Anttilan tuotanto on esillä kunnan internet-sivulla virtuaalimuseona. Toimikunta ehdottaa, että taiteilijan tuotantoa laitettaisiin esille julkisiin rakennuksiin. Loput rahavaransa (870 €) toimikunta käyttäisi taiteilijan haudanhoitosopimuksen jatkamiseen. Toimikunta ehdottaa 13.10. pidetyssä kokouksessaan, että toimikunta lakkautettaisiin seuraavin ehdoin:
1. Virtuaalimuseo pidetään osana kunnan internet-palvelua niin kauan kuin se on mahdollista.
2. Toivo Anttilan jäljellä olevat alkuperäiset taideteokset kehystetään ja asetetaan julkisiin rakennuksiin nähtäville.
3. Toivo Anttilan rahaston loput rahavarat käytetään Toivo Anttilan haudanhoitosopimuksen jatkamiseen.

Kehystettäviä taideteoksia on noin kymmenen kappaletta. Toimikunnan kokouksen pöytäkirja on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus ehdottaa vatuustolle, että Toivo Anttila toimikunta lakkautetaan tämän toimikauden päättyessä 31.5.2021 toimikunnan esittämällä tavalla:

1. Virtuaalimuseo pidetään osana kunnan internet-palvelua niin kauan kuin se on mahdollista.
2. Toivo Anttilan jäljellä olevat alkuperäiset taideteokset kehystetään ja asetetaan julkisiin rakennuksiin nähtäville.
3. Toivo Anttilan rahaston loput rahavarat käytetään Toivo Anttilan haudanhoitosopimuksen jatkamiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.