Kunnanhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Kirjanpitäjä-palkkasihteerin tehtävän täyttölupa

AurDno-2019-352

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan hallintopalveluissa työskentelee yksi kirjanpitäjä ja yksi palkkasihteeri. Heidän tehtäviinsä kuuluu vastata yksin koko kirjanpidon ja palkanlaskennan prosesseista liitännäisineen. Kirjanpitäjällä on valmius palkanlaskennan rutiiniluonteiseen palkanmaksuun, mutta käytännössä työaika ei riitä oman työn lisäksi tehtäviin muihin töihin. Palkkasihteerin tehtävänkuvaan on lisätty varhaiskasvatuksen laskutustyötä, tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät ja eräitä muita toimistotehtäviä. Koko hallintotoimiston henkilöstömitoitus on tiukka: kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi hallinnossa työskentelee kolme toimistosihteeriä, jotka vastaavat teknisen toimen, perusturvan ja yleishallinnon kaikista toimistotehtävistä sijaistaen toisiaan keskeisissä tehtävissä. Keskushallinnon toimistotehtäviä on aiemmin tehnyt kaksi toimistosihteeriä, mutta tehtävien uudelleen organisoimisella ja uusien ohjelmistojen käytöllä henkilöstömäärää on voitu pienentää.

Kirjanpito ja palkkahallinto ovat tällä hetkellä kriittisiä toimintoja, eikä niiden toimintavarmuutta poikkeavissa tilanteissa ole pystytty ratkaisemaan. Kirjanpidossa joudutaan teettämään tilinpäätöksen aikaan merkittävää ylituntimäärää. Palkkasihteerin työ mahdollistaa palkkapäivien mukaisesti maksimissan kahden viikon pituiset vuosilomat. Kunta pyysi pari vuotta aiemmin tarjouksen em. tehtävien siirrosta Kunnan Taitoalle, mutta tällöin saatu tarjous ei ollut kunnan näkökulmasta sopiva. Tarjouksen mukaiset siirtokustannukset eivät ole edelleenkään muuttuneet (keskustelu Sarastian myyntipäällikön kanssa). Kunta on myös tehnyt tiedusteluja palkkahallinnon sijaistuksiin, mutta muita toimijoita ei ole kiinnostanut satunnainen eikä pienimuotoinen sijaistaminen. Toiminnan jatkuvuuden kannalta myös muutaman vuoden päästä olisi tärkeää saada omaan organisaatioon henkilö, joka osaisi tehdä sekä kirjanpitoa että palkanlaskentaa. Tällaisen henkilön työpanoksen kautta saataisiin toimintavarmuutta keskushallinnon keskeisiin tukipalveluihin ja voitaisiin luoda nykyiselle henkilöstölle vähemmän hektinen työ ilman merkittäviä ylituntimääriä.

Tehtävänkuvaus on oheismateriaalina. Tehtävän hinnoittelutunnus on 01TOI060 ja tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmässä tehtävä sijoittuu pallkasihteerin ja kirjanpitäjän tehtävään vaativuudella TVA 1.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan palkkasihteeri-kirjanpitäjän tehtävään 1.1.2020 alkaen toistaiseksi. Hinnoittelutunnus on 01TOI060 ja tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmässä vaativuus on 1.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hallintotoimisto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.