Kunnanhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Uuden valtuutetun kutsuminen ja jäsenen valinta vapaa-aikalautakuntaan

AurDno-2019-342

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kun toimielimen jäsen on eronnut tai menettänyt vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustehtävään, hoitaa tehtävää käytännössä varahenkilö siihen saakka kun toimivaltainen toimielin on nimennyt uuden jäsenen. Joonas Kähkönen on kirjeellään ilmoittanut kotipaikkansa muuttuneen kesällä 2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus ehdottaa että kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuutetuksi Joonas Kähkösen tilalle Mikko Niemen.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee jäsenen vapaa-aikalautakuntaan Joonas Kähkösen tilalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.