Kunnanvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Valtuustoaloite: Jukka Leino: ilmasto ja energiakysymykset, liitteenä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei voi tehdä valitusta, koska se koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.