Kunnanvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Aloitteet vuonna 2019

AurDno-2020-287

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Vuonna 2019 kuntaan saapui yksi kuntalaisaloite, jonka jätti Ilkka Soukka. Aloitteessa ehdotetaan uuden koirapuiston perustamista Auraan. Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 8.4.2020 § 21. Lautakunta ei ole löytänyt uudelle koirapuistolle soveltuvaa aluetta Auran kunnan keskustaajamasta.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuonna 2019 tehdyt aloitteet on käsitelty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuonna 2019 tehdyt aloitteet on käsitelty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ilkka Soukka

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei voi tehdä valitusta, koska se koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.