Kunnanvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Päätös

Ei  ollut muita asioita.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei voi tehdä valitusta, koska se koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.