Kunnanvaltuusto, kokous 2.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Päätös

Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei voi tehdä valitusta, koska se koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.