Kunnanvaltuusto, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Muut asiat

Perustelut

Muut kokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätös

Muita asioita ei ollut.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.