Kunnanvaltuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Luottamushenkilön irtisanoutuminen luottamustoimistaan paikkakunnalta muuton vuoksi / Kulmala

AurDno-2019-342

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Erkki Kulmala on ilmoittanut muuttaneensa pois Aurasta kesäkuussa 2019. Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen mm. on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kotikunnan vaihtuminen aiheuttaa vaalikelpoisuuden menettämisen kunnallisiin luottamustoimiin.

Erkki Kulmala on sivistyslautakunnan jäsen.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1. valtuusto myöntää eron Erkki Kulmalalle sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä ja

2. valtuusto nimeää uuden jäsenen sivistyslautakuntaan Erkki Kulmalan tilalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että

1. valtuusto myöntää eron Erkki Kulmalalle sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä ja

2. valtuusto nimeää uuden jäsenen sivistyslautakuntaan Erkki Kulmalan tilalle.

Päätös

Valtuusto myönsi eron luottamustehtävistä Erkki Kulmalalle. Lisäksi valtuusto valitsi sivistyslautakuntaan jäseneksi Kimmo Rantalan.

Tiedoksi

Erkki Kulmala, Kimmo Rantala, Kalle Isotalo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.