Kunnanvaltuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Luottamushenkilön irtisanoutuminen luottamustoimistaan paikkakunnalta muuton vuoksi / Kähkönen

AurDno-2019-342

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Joonas Kähkönen on ilmoittanut kirjeellään 21.8.2019, että on muuttanut pois paikkakunnalta. Samalla hän anoo eroa kaikista kunnallisista luottamustoimistaan. Kähkönen on kunnanvaltuutettu ja vapaa-aikalautakunnan jäsen.

Kuntalain mukaan kunnan luottamustoimen vaalikelpoisuuden ensimmäinen kriteeri on, että kyseisen kunnan tulee olla henkilön kotikunta. Joonas Kähkönen on näin ollen menettänyt vaalikelpoisuutensa Auran  kunnanvaltuustoon ja vapaa-aikalautakuntaan.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että

- valtuusto toteaa, ettei Joonas Kähkönen ole enää valikelpoinen Auran kunnanvaltuustoon eikä vapaa-aikalautakuntaan ja että
- valtuusto päättää tarkastaa tämän pykälän heti käsittelyn jälkeen kokouksessa ja panna sen välittömästi täytäntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,​ että

-​ valtuusto toteaa,​ ettei Joonas Kähkönen ole enää valikelpoinen Auran kunnanvaltuustoon eikä vapaa-​aikalautakuntaan ja että
-​ valtuusto päättää tarkastaa tämän pykälän heti käsittelyn jälkeen kokouksessa ja panna sen välittömästi täytäntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.