Kunnanvaltuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Seuraava valtuuston kokous pidetään 18.11.2019 klo 18.00.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.