Kunnanvaltuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

AurDno-2019-342

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kun toimielimen jäsen on eronnut tai menettänyt vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustehtävään, hoitaa tehtävää käytännössä varahenkilö siihen saakka kun toimivaltainen toimielin on nimennyt uuden jäsenen. Joonas Kähkönen on kirjeellään ilmoittanut kotipaikkansa muuttuneen kesällä 2019.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus ehdottaa että kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuutetuksi Joonas Kähkösen tilalle Mikko Niemen.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee jäsenen vapaa-aikalautakuntaan Joonas Kähkösen tilalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuustoon jäseneksi Mikko Niemen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtuusto nimeää vapaa-aikalautakuntaan uuden jäsenen Joonas Kähkösen tilalle.

Päätös

Valtuuston puheenjohtaja kutsui Mikko Niemen valtuutetuksi. Lisäksi valtuusto valitsi vapaa-aikalautakuntaan jäseneksi Tomi Kauhasen.

Tiedoksi

Mikko Niemi, Tomi Kauhanen, Marjaana Tamminen, Mirka Alhonen, Minna Anttonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.