Kunnanvaltuusto, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Luottamushenkilön muuttaminen pois paikkakunnalta

Perustelut

Kuntalain § 71 mukaan luottamushenkilö on vaalikelpoinen siinä kunnassa, jossa hän asuu. Varavaltuutettu Outi Leino on ilmoittanut muuttaneensa pois Aurasta ja pyytää eroa luottamustehtävistään. Outi Leino on ollut sivistyslautakunnassa Sanna Laineen varajäsen sekä Auranlaakson kansalaisopiston johtokunnassa Anna-Liisa Äärin varajäsen.

Kunnanhallitus on 24.8.2020 lisäpykälässä §145 ehdottanut valtuustolle, että se myöntää eron Auran kunnan luottamustehtävistä Outi Leinolle sekä nimeää Outi Leinon tilalle varajäsenen sivistyslautakuntaan ja Kansalaisopiston johtokuntaan.

Päätös

Valtuusto myönsi eron luottamustehtävistä Outi Leinolle. 

Katja Simola nimettiin varajäseneksi sivistyslautakuntaan ja Kansalaisopiston johtokuntaan Outi Leinon tilalle.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.