Lupajaosto, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Muut asiat

Perustelut

Muut kokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätös

Muita asioita ei ollut.