Lupajaosto, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Muut asiat

Perustelut

Muut kokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätös

Ei muita asioita.