Lupajaosto, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Rakennustarkastajan myöntämät luvat 27.2. - 29.5.2020

AurDno-2019-13

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Rakennustarkastajan myöntämät luvat ajalla 27.02.2020- 29.05.2020.

Rakennustarkastaja käy luvat läpi kokouksessa.

Ehdotus

Lupajaosto merkitsee saaneensa luvat tiedoksi ja päättää, ettei käytä luvista otto-oikeuttaan.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle, koska kokous ei ollut lainvoimainen.

Valmistelija

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Rakennustarkastajan myöntämät luvat ajalla 27.02.2020- 29.05.2020 ovat pöytäkirjan liitteinä.

Rakennustarkastaja kävi luvat läpi kokouksessa.

Ehdotus

Lupajaosto merkitsee saaneensa luvat tiedoksi ja päättää,​ ettei käytä luvista otto-​oikeuttaan.