Lupajaosto, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Muut asiat

Perustelut

Muut käsiteltävät asiat.

Päätös

Ei muita käsiteltäviä asioita.