Perusturvalautakunta, kokous 1.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Arviointikertomus vuodelta 2019

AurDno-2020-306

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksensa vuodelta 2019. Tarkastuslautakunta totesi kertomuksessaan perusturvalautakunnan osalta seuraavaa:

"Perusturvalautakunnalle myönnettiin 245.000,00 € ylitysoikeus sen eri tehtäviin (Auran kunnan tilinpäätös kpl 1.2.3 s.8)

 Sosiaalipalvelut

Valtuustoon nähden sitovat, toiminnalliset tavoitteet pääosin toteutuneet. Tavoitteiden ja mittareiden määrässä ja asettelussa on vielä haasteita. Niiden toteutumisen kuvaamista olisi hyvä selkeyttää.

Toimeentuloturva

Tavoitteet pääosin toteutuneet.

Terveydenhuolto

Tavoitteet toteutuneet hyvin."

Tarkastuslautakunta toteaa lisäksi, että tavoitteiden asettelussa tulee miettiä tarkasti mitä halutaan mitata. Sopivaksi tavoitteiden määräksi tarkastuslautakunta ohjeistaa 1-3 tavoitetta tehtäväaluetta kohden.

Sosiaalipalveluiden tehtäväalue käsittää perheoikeudelliset palvelut, lasten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut, työikäisten palvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, iäkkäiden palvelut sekä hallinto.

Tarkastuslautakunnan suosituksen mukaan sosiaalipalvelujen tehtäväalueelle määriteltäisiin 1-3 tavoitetta, joten on päätettävä  mihin edellä mainittuihin sosiaalipalveluihin tavoite asetetaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan antaman perusturvalautakuntaa koskevan arvioinnin tietoonsa saatetuksi.

Lisäksi perusturvalautakunta keskustelee tavoitteiden määrittelemisestä vuoden 2021 talousarvioon.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi tarkastuslautakunnan antaman perusturvalautakuntaa koskevan arvioinnin tietoonsa saatetuksi.

Lisäksi perusturvalautakunta kävi lähetekeskustelun talousarvion tavoitteiden asettelusta vuodelle 2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.