Perusturvalautakunta, kokous 1.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Viranomaispäätökset ja ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysalan  lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA)

 •  Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan muutosilmoitus (Lääkärikeskus Aava oy)
 •  Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen nimenmuutokset ja ajoneuvojen muutokset (Suomen rokotepalvelu oy)

 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, ohjaus

 • Vireyttä seniorivuosiin -- ikääntyneiden ruokasuositus

           Julkaisu on luettavissa verkossa julkaisutietokanta Julkarista: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-472-1

 •  Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä. Ohjetta sovelletaan 1.6.2020 lukien
 •  Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalipalveluista ja varhaiskasvatuksesta vastaavat: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa varhaiskasvatustilaston toimintavuodelta 2020.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

 •  Päätös 16.6.2020, Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle
 •  Yksityisten sosiaalipalvelujen lopettaminen (Lastensuojelupalvelut jesse Särs)
 •  Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti (Särskild Oy)
 •  Yksityisten sosiaalipalvelujen lopettaminen (HoivAnne Oy)
 •  Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen (Aivoliiton Palvelut Oy)
 •  Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen (Pihlajalinna Turku Oy c/o Pihlajalinna Terveys Oy ja FinnHems Oy:n Kuopion tukikohta)
 •  Yksityisen terveydenhuollon toimippaikan lopettaminen (Pihljalinna Raisio ja R-L Erikoispalvelut Oy sekä HoivAnne Oy)

Pelastakaa lapset ry

 •  Adoptiotoiminnan hinnasto

Kunnan tekninen johtaja 16.06.2020

 •  Hoivakodin hoitajakutsujärjestelmän hankinta.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

 •  Tarkastuskertomus 21.5.2020. Työsuojelutarkastus tehty sosiaalitoimiston eri tehtäväalueille.

Vanhustyön keskusliitto

 •  Valtakunnallista Vanhustenpäivää ja -viikkoa vietetään 4-11.10.2020 teemalla Onni on vanheta. Vanhustenviikon sujelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

           Sähköistä materiaalia Vanhustenviikosta ja sen vietosta löytyy verkkosivulta www.vtkl.fi

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi edellä olevat viranomaispäätökset ja ohjeet.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi tietoonsa saatetuiksi edellä olevat viranomaispäätökset ja ohjeet.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.