Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Ilmoitusasiat ja viranomaispäätökset

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry

  • Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2018

Liedon kunta, ympäristöterveyspalvelut

  • Häiriötilannesuunnitelma, Ympäristöterveyslautakunta § 44/16.6.2010

KTO, Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus

  • Hallitus, Pöytäkirja 6/2019

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Kirje 7.6.2019

  • Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan ilmoituksen (Sofita Oy) peruuttaminen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Päätös 06.06.2019

  • Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranomaispäätökset ja ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.