Perusturvalautakunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Ilmoitusasiat ja viranomaispäätökset

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Viranomaispäätökset

  •  Ilmoituksenvaristen yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti: Perhepalvelut Emmi Oksanen
  •  Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muutoksesta (Hyvinvointipalvelut Arjessa oy)
  • Lupa yksityisen terveydenhuollon antamiseen (Salettia Kuntoutuspalvelut oy)
  • Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta (Salettia Kuntoutuspalvelut Oy)
  • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen (Pihlajalinna Turku Oy)
  •  Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen (Attentio oy)
  • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen (Debora oy)

Ilmoitusasiat

  • Ohjauskirja Lounais-Suomen kunnat/Sosiaalihuollosta vastaavat toimielimet: Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelutoiminta - toimintaohje kunnille

            

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edelläolevat viranomaispäätökset ja ilmoitusasian tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi edellä olevat viranomaispäätökset ja ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.