Perusturvalautakunta, kokous 2.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Asiakastyytyväisyyskysely palvelutalo Hoivakodissa

AurDno-2020-358

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Auran palvelutalo Hoivakodissa on tehty asiakastyytyväisyyskysely. Asiakaskysely tehtiin sekä asukkaille että heidän omaisilleen.

Palvelutalo Hoivakodin vastaava sairaanhoitaja  on kokouksessa esittelemässä kyselyn tuloksia. Kyselyn yhteenveto on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Hoivakodin vastaava sairaanhoitaja esittelee asiakastyytyväisyyskyselyä kokouksessa.

Perusturvalautakunta merkitsee asiakastyytyväsiyyskyselyn tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Palvelutalo Hoivakodin vastaava sairaanhoitaja selvitti kokouksessa asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia.Asiakaskysely tehtiin sekä omaisille että heidän omaisilleen.

Kyselyn yhteenveto on pöytäkirjan liitteenä.

Perusturvalautakunta merkitsi asiakastyytyväisyyskyselyn ja vastaavan sairaanhoitajan selvityksen tietoonsa saatetuksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.