Perusturvalautakunta, kokous 2.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Hallinto-oikeuden päätös koskien kuljetuspalvelusta tehtyä valitusta

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24