Perusturvalautakunta, kokous 2.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 01.01. - 30.06.2020

AurDno-2020-353

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on ohjeistanut, että toimialajohtajat raportoivat talouden ja tavoitteiden toteutumisesta vähintään neljä kertaa vuodessa. Osavuosiraportti tammi-kesäkuulta 2020 sisältää talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumat ja taloudellisen toteutuman sekä lyhyen selvityksen toiminnan toteutumisesta. Perusturvalautakunnan talousarvio toteutui alkuvuodesta  noin maaliskuun puoliväliin saakka tehdyn käyttösuunnitelman mukaan. Maailman terveysjärjestö WHO julisti 30.01.2020 koronavirusinfektion kansainväliseksi pandemiaksi. Koronaviruspandemian johdosta Suomi oli poikkeustilassa 16.3.2020 lukien 30.06.2020 saakka.Koronaviruspandemia on monella tavalla lisännyt sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja. Työttömyyden kasvun myötä sosiaalityön palvelujen tarve ja taloudellinen avustaminen sekä ohjauksen ja neuvonnan tarve on kasvanut. Ennakoimattomat menoerät näkyvät erityisesti lastensuojelun ja vammaispalvelujen menoissa sekä terveydenhuollon menoissa. 

Sosiaalipalvelut

Tammi-kesäkuussa 2020 sosiaalipalvelujen tehtäväalueen menot ylittivät arvioidun +4,1 % (+190.493,00 €). Ennakoimattomat menoerät ovat laitospalveluiden ostopalveluissa. Talousarvio tulee ylittymään, mutta säästöjä yritetään saavuttaa koko ajan ylityksen pienentämiseksi. Säästöt kohdistuvat asumis- ja avopalveluihin. Tavoitteena kuitenkin edelleen on palvelurakenteen keventäminen. 30.06. tiedossa olevan tilanteen mukaan tehty arvio on, että sosiaalipalvelut tulevat ylittämään arvioidun talousarvion  tänä vuonna 450.000 eurolla.

Toimeentuloturva

Toimeentuloturvassa menot ylittyvät avustusten osalta tänä vuonna arviolta noin 40 000 €. 01.01.-30.6.2020 toimeentuloturvan menot ovat toteutunet 49,8 % (-9713,77 €).

Terveydenhuolto

Terveydenhuollon toteutumasta vuodelle 2020 on tässä vaiheessa vaikeaa tehdä arviota. 

Perusturvalautakunnan osa-vuosiraportti tammi-kesäkuulta 2020 on ohessa esityslistan liitteenä. Esityslistan liitteenä on myös oheismateriaalina taloudellinen toteutuma tammi-kesäkuu 2020 perusturvalautakunnan tasolla, tehtäväaluetasolla ja vastuuyksikkö (I) tasolla.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy ohessa esityslistan liitteenä olevan perusturvalautakunnan puolivuosiraportin liitteineen ja oheismateriaaleineen ja esittää sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi ohessa pöytäkirjan liitteenä olevan perusturvalautakunnan puolivuosiraportin tietoonsa saatetuksi,

ja päätti esittää sen kunnanhallitukselle tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.