Perusturvalautakunta, kokous 2.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Viranomaispäätökset ja ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Vireyttä seniorivuosiin - Ikääntyneiden ruokasuositus

Eduskunnan oikeusasiamies

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

KEHA--keskus

31.07.2020 päätös korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen

Perhekuntoutuskeskus Lauste, Tiedote 31.7.2020:

Muutoksia Satulavuoren koulupäivämaksun laskutuskäytäntöön

Valvira ja aluehallintovirastot

Asiakasturvallisuuden varmistaminen yksityisissä sosiaalihuollon päihdeyksiköissä

Aluehallintovirasto

Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen:

  •  Puheterapia- ja työnohjauspalvelu RE:sonos Oy
  •  First Aid Consulting Oy

Ilmoitukset:

  • 29.6.2020 Yksityisten sosiaalipalvelujen tietojen muuttaminen (Humana Avopalvelut Oy)
  •  6.7.2020 Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen (Puheterapia- ja työnohjauspalvelu RE:sonos Oy)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA

  •  Päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen (Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy; Terveyspalvelu Reseptori Oy; 9Lives Ensihoito Oy)
  •  Päätös: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen (SYNLAB Suomi oy ja Aatamikeikka Oy)
  •  Ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ilmoitus uusien sairaankuljetusajoneuvojen muutoksista (Med Group Ensihoitopalvelu oy)
  •  Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta (SYNLAB Suomi Oy)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Arviointikertomus 2019, Tarkastuslautakunta 7.5.2020

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat ilmoitusasiat ja viranomaispäätökset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi edellä olevat ilmoitusasiat ja viranomaispäätökset tietoonsa saatetuiksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.