Perusturvalautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Viranomaispäätökset ja ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Merikratos Oy

Sosiaaliasiamiehen esite: "Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa"

  • Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen?
  • Sosiaaliasiamiehen tehtävät
  • Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Sosiaaliasiamiehet:

  • Sanna Saarinen, Maija-Kaisa Sointula ja Heidi Vainio

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Päätös 24.9.2020: Ilmoituksenvaraisten yksityisten palvelujen rekisteröinti (Tullaleksi)

Päätös 22.09.2020: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle

Sosiaali- ja terveysministeriö 

10.09.2020: Alueelliset tartuntatautien torjunnan toimenpiteet ja palvelujärjestelmän varautuminen

Vanhustyön keskusliitto

Vahvikelinja 050 328 8588:

"Vahvikelinjassa soittajan kanssa ratkotaan yhdessä aivopähkinöitä, visaillaan tai muistellaan mukavia ja keskustellaan."

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat ilmoitusasiat ja viranomaispäätökset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi edellä olevat ilmoitusasiat ja viranomaispäätökset tietoonsa saatetuiksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.