Perusturvalautakunta, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Hallintoriita lastensuojelun sijaishuollon kustannuksista

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24