Perusturvalautakunta, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Esperi Care oy

  • Valvira on päättänyt Esperin vanhustenhuollon yksiköitä koskeneen valtakunnallisen valvonnan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

  • Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisterin (Sosiaalihilmo) tiedonkeruu

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

  • Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen (Marinpharma Oy)
  • Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta (Marinpharma Oy)
  • Yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen (Sosiaalipalvelu Laturu Oy, Loimaa)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

  • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen (FinnHEMS Oy ja Coronaria Contextia Oy)

Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO

  • Hallituksen pöytäkirja 9/2020

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsi tiedokseen edellä olevat viranomaispäätökset ja ilmoitusasiat.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi tietoonsa saatetuiksi edellä olevat viranomaispäätökset ja ilmoitusaiat.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.