Perusturvalautakunta, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Muut asiat

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta käsittelee muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

 

Käytiin keskustelua kokouspaikasta, joka voisi olla myös Aurasali sekä jäsenten mahdollisuudet osallistua etänä kokouksiin selvitetään.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.