Perusturvalautakunta, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Sosiaalipäivystyksen turva-auttajakäyntien seutuhankintaan osallistuminen

AurDno-2020-192

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Turun kaupunki tulee toteuttamaan hankinnan "Sosiaalipäivystyksen turva-auttajakäynnit" seutuhankintana ja pyytää kuntia ilmoittamaan sitoutumisestaan toteuttavaan hankintaan viimeistään 15.05.2020. Ilmoittautuminen on sitova ja kukin hankintaan osallistuva kunta tulee tekemään valittujen palveluntuottajien kanssa omat sopimuksensa.  

Mikäli sitoumusta hankintaan osallistumisesta ei toimiteta esitetyssä määräajassa, kunnan katsotaan jättäneen osallistumatta seutuhankintaan. Koska myöhempi liittyminen ei ole mahdollista on sosialijohtaja ilmoittanut Auran kunnan osallistumisen alustavasti. Kunnan tulee myös ilmoittaa sitoumuksen lisäksi kunnan oma yhteyshenkilö kyseessä olevaan hankintaan liittyen.

Tuleva seutuhankinta perustuu sopimukseen Turun seudun hankintayhteistyöstä (13376-2018) 1.1.2019 alkaen.

Turva-auttajakäynnin tarve määräytyy maakunnallisen (Varsinais-Suomi)A sosiaalipäivystyksen tarvearvion mukaan. Hätäkeskuksen ja sosiaalipäivystyksen työntekijät tekevät arvion avun tarpeesta, sen kiireellisyydestä ja tarvittavista toimenpiteistä. Sosiaalipäivystys selvittää tahon, joka tulee avaamaan oven. Turva-auttajakäynneissä kyse on pääasiassa nostotehtävistä, joissa henkilö on kaatunut tai pudonnut sängystä, eikä pääse omin voimin ylös, eikä kotona ole henkilöä, joka pystyisi auttamaan.

Palvelun kohderyhmänä on Aurassa kunnassa asuvat henkilöt, jotka eivät ole kunnan kotihoidon asiakkaita ja joilla ei ole turvapuhelinta. Auran kunnan alueella turva-auttajakäynnit hoitaa pääsääntöisesti kotihoito kotihoidon toiminta-aikana arkisin. Turvapuhelinhälytyskäynnit hoitaa Stella Oy. Ambulanssin työntekijät eivät enää nykyään hoida tälläisia turva-auttajakäyntejä, jotka käynnit on kuitenkin tärkeää turvata.

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta päättää osallistua Turun kaupungin toteuttamaan sosiaalipäivystyksen turva-auttajakäyntien seutuhankintaan.

Perusturvalautakunta nimeää yhteyshenkilöksi sosiaalijohtajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Hankintapäätös sosiaalipäivystyksen turva-auttajakäynneistä

Turun kaupunki on kilpailuttanut sosiaalipäivystyksen turva-auttajakäynnit yhdessä Turun seutukuntien kuntien kanssa. Annettuun määräaikaan mennessä saatiin yksi hyväksyttävä tarjous. Tarjouksen antoi JR-Care Oy, joka on valittu palveluntuottajaksi. Turun kaupunki tekee yhden hankintasopimuksen, joka koskee kaikkia hankintaan osallistuneita kuntia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee hankintapäätöksen sosiaalipäivystyksen turva-auttajakäynneistä tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.