Perusturvalautakunta, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Sote- ja maakuntauudistuksesta

AurDno-2020-524

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Pääministeri sanna Marinin hallitus on jättänyt eduskunnalle esityksen uudesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta  01.01.2023 lukien.

Esityslistan liitteenä on maan hallituksen tiekartta hyvinvointialueiden perustamiseen ja järjestämisvastuun siirtymiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkisee edellä mainitun tiekartan tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi sote-uudistuksen tiekartan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.