Sivistyslautakunta, kokous 20.10.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 61 Kouluverkkkoselvitys

AurDno-2020-363

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 edellyttänyt kouluverkkoselvityksen laatimista vuoden 2021 alkuun mennessä. Selvityksessä tulee huomioida tulevaisuuden väestöennusteet. Työtä tehdään viranhaltijoiden toimesta muiden työtehtävien ohella. Virkamiestyöskentelyyn ovat osallistuneet hallintojohtaja Tuija Pellosmaa, rehtori Ville Kouki, rehtori Kaisa Olari ja varhaiskasvatuspäällikkö Anita Peltonen. Kiinteistöjen kunnon, ylläpidon ja kustannusten osalta työtä ovat tehneet tekninen johtaja Kari Tuohi ja rakennusmestari Pentti Urho. Vaikutuksia kunnan elinvoimaisuuteen arvioivat kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio ja kunnanjohtaja Mika Joki.

Sivistyslautakunta päätti edellisessä kokouksessaan, että lautakunta käsittelee kouluverkkoselvitystä syksyn kokouksissaan sitä mukaa kun selvitys etenee. Selvitys on tässä vaiheessa vielä keskeneräinen ja siitä puuttuu osia. Keskeneräinen versio on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää kuuluttaa kouluverkkoselvityksen vireilläolosta ja tiedottaa Kirkonkulman lasten huoltajia. Lautakunta keskustelee kouluverkkoselvityksen sisällöstä, tekee tarvittavia linjauksia ja merkitsee tämän hetken tilanteen tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi sivistyslautakunta edellyttää, että kivikoulu tutkitaan ulkopuolisen konsultin toimesta mahdollisten sisäilmaongelmien vuoksi sekä talotekniikan osalta ennen kuin kouluverkkoselvitys etenee päätöksentekoon.

Perustelut

Auran Kirkonkulman koulun vanhempainkerho on jättänyt sivistyslautakunnalle kokoukseen 22.9.2020 päivää aiemmin allekirjoittamansa vetoomuksen koulun puolesta.Vetoomuksellaan vanhempainkerho pyytää selvitys- ja kehitysaikaa vuosille 2020 - 2022, jotta päätös Kirkonkulman koulun jatkosta tehtäisiin kuntalaisia kuunnellen ja kuntastrategiaa noudattaen. Vanhempainkerhon tavoitteena on lisätä lapsiperheiden määrää Kirkonkulmalla vuoteen 2023 mennessä ja myydä Järykselän alueen tontit. Kirkonkulman koulun tuloja lisätään vuokratuotoilla ja hankerahoituksella.Vanhempainkerhon kirje on liitteenä.

Kuulutus kouluverkkoselvityksestä julkaistiin viikolla 40 kunnan internet-sivulla, some-kanavilla sekä Auranmaan viikkolehdessä. Samalla viikolla kaikkien koululaisten vanhemmille ja  varhaiskasvatuksen asiakkaille lähetettiin tiedote Wilman kautta. Lapsivaikutusten arviointia tehtiin rehtori Ville Koukin, varhaiskasvatuspäällikkö Anita Peltosen ja sivistysjohtaja Tuija Pellosmaan yhteistyöllä. Kaikille viisi-vuotiaiden ja  esiopetuksen oppilaiden vanhemmille sekä ala-koulun oppilaille lähetettiin Webropol-kysely viikolla 41. Alle kouluikäisten kyselyyn vastasi 19 % kyselyn saajista, mutta alakoululaisten kyselyyn vastasi vain kahdeksan oppilasta 322:sta.

Kouluverkkoselvitysluonnoksen tilannetta käydään kokouksessa tarkemmin läpi. Luonnoksen lokakuun versio on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää pyytää lausunnot kouluverkkoselvityksestä nuorisovaltuustolta, perusturvalautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta 30.11.2020 mennessä.