Sivistyslautakunta, kokous 20.10.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 62 Sairaalakoulusopimuksen hyväksyminen

AurDno-2020-441

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Sairaalakoulun opetuksella tarkoitetaan erikoissairaanhoidon osasto- tai avohoidossa olevalle esi- tai perusopetuksen oppilaalle annettavaa opetusta, jolla on oppimista ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva kokonaiskuntoutuksellinen tavoite. Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetuksesta säädetään perusopetuslaissa.

Auran kunnalla on sopimus opetuksen järjestämisestä Kiinamyllyn koulun nivelluokassa. Sopimuksen mukaan Turun kaupunki järjestää opetusta oppilaille, joiden psyykkisten ongelmien vuoksi koulunkäynti on keskeytynyt taivaarassa keskeytyä. Kiinamyllyn koulun nivelluokan opetus eroaa varsinaisesta sairaalakoulusta, jossa opetusta annetaan erikoissairaanhoidon osastohoidossa oleville.Nykyinen sopimus edellyttää päivitystä, jotta se noudattaa paremmin voimassaolevaa lainsäädäntöä. Sopimus koskee tällä hetkellä ainoastaan nk. avo-opetuksen järjestämistä, jota tuolloinen perusopetuslaki ei vielä tunnistanut. Voimassa oleva perusopetuslaki ei kuitenkaan erottele enää ns. sairaalaopetusta (osasto-opetus) avo-opetuksesta, vaan molemmat kuuluvat perusopetuslain alaiseen sairaalaopetukseen

Uuden sopimuksen myötä otetaan käyttöön yhdenmukainen laskutus. Kuntia laskutetaan ainoastaan sairaalaopetuksesta, joka pitää sisällään myös avohoidon aikaisen opetuksen sekä konsultaation. Laskutus perustuu edeltävän tilinpäätöksen mukaisiin toteutuneisiin kustannuksiin, jolloin koulupäivän hinta on ennalta tiedossa. Voimassa oleva sopimus ja uusi sopimus ovat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy uuden sopimuksen voimaantulevaksi heti ja valtuuttaa sivistysjohtajan yksin allekirjoittamaan sopimuksen.