Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

AurDno-2019-379

Valmistelija

  • Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi

Perustelut

Esiopetusyksikössä laaditaan lukuvuoden alussa lukuvuosissuunitelma, joka ohjaa toimintaa. Siihen tulee merkitä kaikki tiedossa olevat tapahtumat, toiminnan painopisteet, loma-ajat sekä muu toiminnan kannalta oleellinen tieto. Touhutaskun esiopetuksessa noudatetaan samaa suunnitelmaa soveltuvin osin.

Aurassa sivistyslautakunta vahvistaa lukuvuosisuunitelman.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esiopetuksen lukuvuosisuunnitelman.

Päätös

Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Tiedoksi

Anita Peltonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.