Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kirkonkulman koulun oppilaiden koulumyönteisyys

AurDno-2019-351

Valmistelija

  • Kaisa Olari, kaisa.olari@aura.fi

Perustelut

Kirkonkulman koulun valtuustoon nähden sitovana tavoitteena on talousarviossa oppilaiden koulumyönteisyys. Tähän liittyen tehtiin kaikille oppilaille samaan aikaan keväällä (11.4.2019) kouluviihtyvyyskysely. Kyselyn tuosten mukaan lapset viihtyvät hyvin Kirkonkulman koulussa. Kyselyn tulokset esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta merkitsee Kirkonkulman oppilaiden kouluviihtyisyyskyselyn tulokset tietoon saatetuiksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Lautakunnalle esiteltiin myös koko Auran koululaitosta koskevat erinomaiset THL:n kouluterveyskyselyn tulokset.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.