Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Koulujen lukuvuosisuunnitelmat

AurDno-2019-354

Valmistelija

  • Ville Kouki, Rehtori, ville.kouki@aura.fi
  • Kaisa Olari, kaisa.olari@aura.fi

Perustelut

Koulut valmistelevat lukuvuoden alussa lukuvuosisuunnitelmat, jotka ohjaavat lukuvuoden toimintaa. Niihin tulee merkitä kaikki tiedossa olevat tapahtumat, opetuksen painopisteet, loma-ajat sekä muu opetuksen kannalta oleellinen tieto. Aurassa sivistyslautakunta vahvistaa lukuvuosisuunnitelmat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta vahvistaa liitteiden mukaiset koulujen lukuvuosisuunnitelmat noudatettavaksi lukuvuonna 2019 - 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.