Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin, että nuorisovaltuusto on valinnut edustajaksi sivistyslautakuntaan Silja Sillanpään ja varalle Vertti Virtasen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.