Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Perhepäivähoitajien palkantarkistukset

AurDno-2019-370

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus antoi kesäkuun kokouksessaan täyttöluvan kolmelle perhepäivähoitajan toimelle. Perhepäivähoitajien määrä on kolmessa vuodessa pudonnut Aurassa viidestätoista viiteen työntekijään. Tehtäviin ei ole tullut yhtään hakemusta.

Aurassa on tehty paikallinen sopimus perhepäivähoitajien palkkoihin liittyen. Sopimuksen mukaan hoitajalle maksetaan täysi palkka neljästä lapsesta, vaikka lapsia olisi hoidossa vähemmän hoitajasta riippumattomasta syystä. Nykyiset palkat perhepäivähoitajilla eri vaativuusluokissa ovat:

12 PPH001 KVTES (4 paikkaa 1661,12 €/kk)
TVA 1 1780,91 €
TVA 2 1816,16 €
TVA 3 2136,45 €
12 PPH002 KVTES ( 4 paikkaa 1585 €/ kk)
TVA 1 1695,00 €
TVA 2 1730,53 €

Päiväkodin yksikössä työskentelevän perhepäivähoitajan tehtäväkohtainen palkka on Auran kunnassa 1862,74 euroa. Perhepäivähoitajien rekrytointia voisi helpottaa, mikäli tehtäväkohtainen palkka olisi hieman nykyistä korkeampi. Lähtökohtana voisi ajatella päiväkodin yksikössä työskentelevän perhepäivähoitajan tehtäväkohtaista palkkaa. Varsinais-Suomen kuntien palkkavertailussa Aurassa maksettavat tehtäväkohtaiset palkat ovat linjassa, ja pikemminkin yläpäässä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että perhepäivähoitajien tehtäväkohtaiset palkat tarkistettaisiin seuraavasti 1.1.2020 alkaen:

12PPH001 NYKYINEN PALKKA UUSI EHDOTETTU PALKKA
TVA 1 1780,91 € 1862,00 €
TVA 2 1816,16 1900,00 €
TVA 3 2136,45 2234,00 €
12 PPH002 NYKYINEN PALKKA UUSI EHDOTETTU PALKKA
TVA 1 1695,00 1773,00 €
TVA 2 1730,53 1810,00

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.